Жертвы или виновники геноцида?
04.22.2015
3  Ankara və Yozgat bölgəsində fəaliyyət göstərən erməni birləşmələri

Армянские вооруженные формирования, действующие в Анкаре и Йозгате

 

1  Qafqazda Osmanlılara qarşı vuruşan və girdikləri məhəllələrdə vəhşiliklər törədən Hınçaq erməni könüllü dəstələrindən bir qrup (İzk qəzeti 2 mart 1915)

Одна из групп добровольческих отрядов хынчагских армян, воевавших против османцев на Кавказе и учинивших зверства в посещаемых ими районах (Газета «Изк» 2 марта 1915)

2 Hınçaq erməni könüllü alayının ikinci bölüyü Yeridasaret Hayastan (Gənc Ermənistan) qəzetindən 20 İyul 1915

Второе подразделение добровольческого полка хынчагских армян «Yeridasaret Hayastan» (из газеты «Молодая Армения» 20 июля 1915)

7  Adapazarında ermənilərdən toplanan silah və bombaların bir qismi

Часть оружия и бомб, изъятая у армян в Адапазары

6 Sivas şəhərinin mərkəzində ələ keçirilən silahların bir qismi. Ermənilər tərəfindən hazırlanmış jandarma uniformaları, silahlar və bombalar

Часть оружия, изъятая в центре Сиваса, жандармейская униформа, изготовленная армянами, оружие и бомбы

5 Trabzonda  ermənilərdən toplanan silahların bir qismi

Часть оружия, собранного у армян в Трабзоне

4 Urfada ermənilərdən ələ keçirilən silahların bir qismi

Часть оружия, изъятая у армян в Урфе

11  Sivasda erməni birləşmələri tərəfindən törədilmiş qətliamda boğazı kəsilərək öldürülən jandarma Mustafa

Жандарм Мустафа, которому перерезали горло во время резни, учиненной армянскими вооруженными формированиями в Сивасе.

10 Mersani dərəsində Diyarbəkirin Şərq qəsəbəsinin Xıdır İlyas kəndində Hono adlı erməninin başçılıq etdiyidəstənin xəncər və odlu silahla qətlə yetirdiyi kişilər, qadınlar və uşaqlar (23 İyul 19

Ущелье Мерсани, село Хызыр Ильяс Восточной части Диярбакыра (23 июля 1915). Мужчины, женщины и дети, убитые кинжалами и огнеметом группой Хоно, под предводительством армян.

9 Malatyanın mərkəzində ermənilərdən toplanan silahların bir qismi

Часть оружия, конфискованного у армян в центре Малатьи

8 Adapazarında ələ keçirilən bombalar, onların hazırlanmasında istifadə olunan materiallar və   hazırlayıb paylayan şəxslər

Бомбы, изъятые в Адапазары, материалы, используемые при их изготовке, их изготовители и распространители

15 10 fevral 1918-ci ildə bədənlərinin bəzi hissələri balta ilə kəsilərək su quyularına atılmış türklərin ölü bədənləri

Мертвые тела турок, сброшенных в колодцы, некоторые части тел которых были изрублены топором, 10 февраля 1918 года

14 Ərzincanın Odabaşı bölgəsində ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən bir türk

Турок, убитый армянами в районе Одабаши в Эрзинджане

13 Türkiyənin Ərzincan vilayətində ermənilər tərəfindən namusuna təcavüz edilən və qətlə yetirilən Pakizə adlı türk qadın 1915-ci il

Турецкая женщина Пакиза, обесчестенная и убитая армянами в турецком вилайете Эрзинджан – 1915 год

12 Balta ilə qətliam İzmitin Qollar kəndində ermənilər tərəfindən balta ilə qətlə yetirilən müsəlmanlardan bəzilərinin hadisədən sonra çəkilmiş fotosu

Резня топором: Снимок некоторых мусульман, зарубленных топором армянами в селе Коллар в Измите, сделанный после случившегося.

19 Ermənilər tərəfindən başları kəsilmiş iki türk

Двое турок, головы которых отрублены армянами

18 Erzurumda boğularaq öldürülmüş türk uşaqları

Задушенные в Эрзуруме турецкие дети

17 Tərcan, Mamaxatun bölgəsində erməni vandalizmi nəticəsində həlak olan qadın və uşaqlar

Женщины и дети, погибшие от рук армянского вандализма, Терджан, Мамахатун

16 Həsənqala bölgəsində ermənilər tərəfindən şəhid edilən qadın və uşaqlar

Женщины и дети, убитые армянами в Гасангала.

23 Subatan kəndində ermənilər tərəfindən öldürülən qadın və uşaqlar

Женщины и дети, убитые армянами в селе Субатан

22 25 aprel 1918-ci ildə Subatan kəndində ermənilər tərəfində öldürülən türk uşaqları, qadınlar və qarınları yarılaraq körpələri çıxarılan analar

Убитые в селе Субатан 25 апреля 1918 года турецкие дети, женщины и матери, из животов которых были вырезаны младенцы.

21 Qarsda bir-birinə bağlanmış və ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilmiş türk əsgərləri

Карс, привязанные друг к другу и зверски убитые армянами турецкие солдаты

20 Həsənqala bölgəsində ermənilər tərəfindən baltlarla qətlə yetirilmiş türklər

Турки, зарубленные армянами топорами в Гасангала.

27 Ermənilər tərəfindən gözləri çıxarılmış və qətlə yetirilmiş türk kəndlisi

Убитый армянами турецкий сельчанин с выколотыми глазами.

26  Bayburtda amansızlıqla qətlə yetirilən türk qadınları və uşaqlar

Турецкие женщины и дети, безпощадно убитые в Байбурте

25 Ərzincanın  Odabaşı bölgəsində ermənilər tərəfindən qətlə yetirilən Müştaq Əfəndinin ailəsi

Эрзинджан, Одабаши, убитая армянами семья Мушфак Эфенди.

24 Ermənilər tərəfindən üzləri kəsilmiş və qarınları yandırılmış şəkildə qətlə yetirilən türklər

Убитые армянами турки с изрезанными лицами и подожженными животами.

Источник: http://www.ermenisorunu.gen.tr/