Year of 1918. Genocide committed in Shemakhi
03.10.2015

 

2. “Pir Şirvan” bölgəsinin  qərbdən şərqə doğru ümumi mənzərəsi

3. Şamaxı şəhərinin müsəlman hissəsinin ümumi mənzərəsi

4. Şıxminas küçəsində Sultanovun evinin həyətində insan sümükləri

5. Cümə məscidinin ümumi görünüşü (Axund Hacı Şıx Həbiblə)

8. ”Ərdəbil” bölgəsində məscidin darvazadan görüntüsü

7. Cümə məscidinin qarşısında dağıntılar

9.Hacı Qasım məscidinin daxili görünüşü. (Axund Hacı Şıx Həbiblə)

10. “İmamlı məscidi”, İmamın türbəsi və Axund Ağa Mirmehdinin qəbri

11. “Yuxarı Qala məscidi”, Hacı Seyid Əli Ağanın qəbri ilə cənub tərəfdən

12. Şamaxı şəhərində pravoslav kilsəsi

13.Şamaxı şəhərində erməni qriqoryan kilsəsi

14.Gürcübazar küçəsinin görünüşü

15. “Bolşaya bazarnaya” küçəsindəki dükanların dağıntıları

16. “Şıxminas” bölgəsində Yuxarı meydanda dükanların dağıntılarının görüntüləri

21. Kupeçeskaya küçəsində Hacı Dadaş Əli Mirzəyevin evinin dağıntıları

20. Sadovaya küçəsinin görünüşü. Hacı Səftər Rəhim oğlunun evi

19.Şıxminas küçəsi. İsmayılovlara və Zeynalovlara məxsus evlər

18. İmamlı küçəsinin dağıntıları. Kərbəlayi Məmməd Əli Əliyevin evi

22. Kupeçeskaya küçəsində Hacı Həsənin evinin dağıntıları

23. Qoşabulaq və Gürcübazar küçələrinin tinində yerləşən evlərin dağıntıları

24.Şıxminas bölgəsində Cəfər-Qulu Axundovun evinin dağıntıları

25. “İmamlı” bölgəsində İsgəndərovların evinin dağıntıları

17. Pir Şirvan küçəsinin görünüşü

26. Cavad bəy və Rüstəm bəy Məmmədovlara məxsus evin dağıntıları

27.İmamlı küçəsində Camo bəyin evinin dağıntıları

28. Kövsərli bölgəsində İbrahim Əfəndinin evinin dağıntıları